English (UK)Magyar (HU)
Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
free templates joomla

Irodalom- és Kultúratudományi Műhely

 

Tagjai:


Dr. Horváth Géza
Prof. Dr. Kovács Árpád
Dr. Kovács Gábor
Dr. Ladányi István
Dr. Szávai Dorottya
Dr. Szitár Katalin

 

Tevékenysége és eredményei

Regénykutatás (4 országos konferencia, 4 könyv, 2 OTKA-pályázat)
OTKA-pályázatok:
– Az elbeszélő diszkurzus. Elmélet,történet, műfaj. T 042844;
– Az elbeszélő diszkurzus II. NK 68992 Témavezető: Prof. Dr. Kovács Árpád
Konferenciák (Veszprémi Regénykollokviumok):
– A regény nyelvei.2003. nov. 20–22.
– A regény és a trópusok 2005. szept. 29.–okt. 1.
– Regények, médiumok, kultúrák. 2008. szept. 25–27.
– Regényművészet és íráskultúra. 2010. szept. 16 – 18.
Kiadványok:
– A regény nyelvei.Az első veszprémi regénykollokvium. Szerk. Kovács Árpád, [Diszkurzívák 4], Budapest, Argumentum 2005. pp. 388 (T 042844)
– A regény és a trópusok. A második veszprémi regénykollokvium. Szerk. Kovács Árpád, Budapest: Argumentum [Diszkurzívák 7.] 2006. pp. 428, (T 042844)
– Regények, médiumok, kultúrák. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum [Diszkurzívák 8.]. 2010. pp. 484, (NK 68992)
– Regényművészet és íráskultúra. Szerk. Kovács Árpád, Szitár Katalin. Budapest, Argumentum [Diszkurzívák 13.] 2012. 496 oldal, (NK 68992)

Összehasonlító irodalomtudományi kutatások:
2012. november 21-23: Nemzetközi Komparatisztikai Konferencia, Szervezők: Dr. Szávai Dorottya, Dr. Ladányi István. A Mulhouse-i Egyetemmel való együttműködésben (A kutatás háttere: Erasmus szerződés, 2012-től, együttműködés a tudományos utánpótlás-nevelésben, amely lehetőséget jelent magyar doktoranduszok külföldi szereplésére.) A konferencia anyaga önálló kiadványként fog megjelenni.

Az Irodalom- és kultúratudományi Műhely tehetséggondozó fóruma, melynek célja a hallgatók szakmai felkészítése és a tudományos utánpótlás-nevelés.
Pályázat: NTP-OKA-I-046-3 Témavezető: Dr. Horváth Géza (2010)
Kiadás alatt lévő publikáció: Az Irodalom- és kultúratudományi Műhely tanulmányai (munkacím), kiadó: OTKA-pályázat, Egyetemi Kiadó, Veszprém.

Kapcsolatok

VEAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság, Irodalomtudományi Munkabizottság (a Munkabizottság elnöke: Szitár Katalin)

Nemzetközi kapcsolatok

 Újvidéki Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Prof. Dr. Faragó Kornélia)
 Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (Dr. Benyovszky Krisztián)
 Université de HauteAlsace Mulhouse-i Egyetem ILLE (Institut de recherche en Langues et Littératures) irodalom-és kultúratudományi kutatócsoport (Prof. Dr. Peter Schnydertanszékvezető ,Prof. Dr. Michel Faure, UHA Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője)
 UniversitádegliStudi di Napoli „L’Orientale”, Dipartimento de Studidell’EuropaOrientale (Prof. Dr. Amedeo di Francesco)

A műhely tagjainak egyéni kutatási területei, önálló könyvei

- Dr. Horváth Géza: regényelmélet, Dosztojevszkij prózaírása, Bathyin elméleti munkássága.
-S.  Horváth Géza: Dosztojevszkij költői formái. A személyes elbeszélés A kamasz című regényben. Argumentum, Bp., 2002. 187 p.
- Prof. Dr. Kovács Árpád: diszkurzív poétika, vers- és prózaelmélet, 19. századi orosz irodalom, 20. századi magyar líra és próza.
- Kovács Árpád: РоманДостоевского. Опытпоэтикижанра.[Dosztojevszkij regénye. A műfaj poétikai megközelítésben] Budapest, Tankönyvkiadó, 1985. 368.
- Kovács Árpád: Персональноеповествование. Пушкин, Гоголь, Достоевский.[A perszonális elbeszélés. Puskin, Gogol, Dosztojevszkij]. (Slawische Literaturen. Texte und Abhandlungen. Herausg. von Wolf Schmid. Band 7). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien. Peter Lang, 1994. 231.
-  Kovács Árpád: Diszkurzív poétika. Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2004. 280 p.
- Kovács Árpád: Prózamű és elbeszélés. Regénypoétikai írások. Argumentum, Bp. 2010. 206 p.
- Kovács Árpád: Versbe írt szavak. Argumentum, Bp. 2011. 224 p.
- Dr. Kovács Gábor: próza- és verselmélet, diszkurzív poétika, Arany János és -Gárdonyi Géza művei. Paul Ricœur hermeneutikája.
- Kovács Gábor: A történetképző versidom. Arany János elbeszélő költészete. Argumentum, Bp., 2010. 244 p.
- Kovács Gábor: A szó kényszerhelyzetben. Bevezetés Gárdonyi regénypoétikájába. Gondolat, Bp. 2011. 97 p.
- Dr. Ladányi István: térpoétika, kelet-közép-európai irodalmak, határon túli magyar irodalom, kortárs magyar irodalom.
- Ladányi István: Távolságmutató. Esszék, tanulmányok. Vár Ucca Tizenhét Könyvek 13. Veszprém, 1996. 106 p.
- Ladányi István: Hősök, terek. Identitáskérdések és térproblémák közép-európai regényekben. Gondolat, Bp. 2012. 90 p.
-  Dr. Szávai Dorottya: líraelmélet, magyar-francia irodalmi kapcsolatok.
- Szávai Dorottya: Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. Akadémiai, Bp. 2005.
- Szávai Dorottya: A „Te” alakzatai. Dialógus és szubjektum a lírában. Kijárat k. 2009. 211 p.
- Dr. Szitár Katalin: regényelmélet, prózakutatás, diszkurzív poétika, Kosztolányi Dezső, - Németh László, a magyar modernség irodalma a 20. század első felében, 19. századi orosz irodalom.
- Szitár Katalin: A prózanyelv Kosztolányinál. ELTE BTK, Bp., 2000. 247 p.
- Szitár Katalin: A regény költészete. Németh László. Argumentum, Bp. 2010. 157.

 

Események:

 

Kocziszky Éva előadása: HYPNOS. Az alvás metaforizációi antik és modern irodalmi szövegekben (2016. 04. 27.)

KocziszkyEva - 20160427