English (UK)Magyar (HU)
INSTITUTE OF LITERARY AND CULTURAL STUDIES
free templates joomla

Irodalom- és Kultúratudomány mesterképzési szak (MA)

Tájékoztató az újonnan induló Irodalom- és kultúratudomány mesterképzési szakról

 

Modelltanterv letöltése

 

Kinek ajánljuk? – Mindenkinek, akit az alábbiak érdekelnek:

 • a magyar és az európai irodalmak kapcsolatai
 • a magyar irodalom európai kontextusban
 • a magyar és a világirodalom nagy művei és alkotói
 • a komparatisztika elméleti kérdései, az összehasonlító műelemzés
 • az irodalom és a társművészetek kapcsolatai
 • a kultúratudomány
 • a kultúraelmélet és a kulturális kapcsolatok kérdésköre
 • a műfordítás elmélete és gyakorlata
 • a regionális és kisebbségi irodalmak, a határon túli magyar irodalmak
 • az intermedialitás és interkulturalitás kérdései
 • irodalom és film, média és film problémakörei
 • a szimbólumelmélet, a műfajpoétika és műfajelmélet kérdései
 • az esztétika és a művészetfilozófia
 • a művészettörténet
 • a kulturális antropológia
 • a dramaturgia, a drámaelemzés
 • a színházi vizualitás kérdései
 • a színház és a társművészetek
 • a kritika- és tanulmányírás mestersége

 

A mesterképzésre jelentkezők két specializáció közül választhatnak:

 • összehasonlító irodalomtudomány specializáció
 • összehasonlító kultúratudomány specializáció


Képzési forma: teljes idejű (nappali) és részidejű (levelező)
Képzési idő: 4 félév (120 kredit)


Előzményként elfogadható szakok:


1.A bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok (KKK 4. pont) teljes kreditérték beszámításával: 4. 1. magyar alapképzési szak irodalomtudomány vagy művelődéstudomány szakiránnyal.

2. A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények (a KKK 10. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok): anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, szabad bölcsészet.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
Elhelyezkedési lehetőségek:

 • tanulmányok doktori képzésben történő folytatása
 • kutatóintézetekben
 • könyvtárakban és más közgyűjteményekben
 • szak- és műfordítóként
 • művelődésszervezésben, közoktatásban, médiában
 • színházakban
 • folyóirat-szerkesztőségekben, TV- és rádióstúdiókban

 

További információk a szakot gondozó intézetben:

Pannon Egyetem
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar – Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Vár u. 39. W 106. szoba
Tel: 88-622-734
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: iktiweb.mftk.uni-pannon.hu

A szakért és a szakirányért felelős oktatók:


Szakfelelős: Dr. habil. Szávai Dorottya, PhD.


Specializáció-felelősök:
Összehasonlító irodalomtudomány specializáció: Dr. habil. Szávai Dorottya
Összehasonlító kultúratudomány specializáció: Dr. habil. Nagy András

Kurzuskínálat

 

kult ma jav-1