English (UK)Magyar (HU)
INSTITUTE OF LITERARY AND CULTURAL STUDIES
free templates joomla

Az Intézet kiadványai

Az Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Kiadványai

 

1. Monográfiák

Szitár Katalin: A prózanyelv Kosztolányinál. (2000)

Horváth Géza: Dosztojevszkij költői formái. A személyes elbeszélés A kamasz című regényben. (2002)

Hermann Zoltán: Szövegterek. Az anagrammák elméletéhez. (2002)  

Szilágyi Zsófia: „volt benne valami különös”. M. Ju. Lermontov Korunk hőse című regénye. (2002) 

Kovács Árpád: Diszkurzív poétika. (2004)

Szávai Dorottya: Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. (2005) 

Szávai Dorottya: A "Te" alakzatai. Dialógus és szubjektum a lírában. (2009) 

Kovács Gábor: A történetképző versidom. Arany János elbeszélő költészete. (2010)

Szitár Katalin: A regény költészete - Németh László. (2010)

Kovács Árpád: Prózamű és elbeszélés - regénypoétikai írások. (2010)

Kovács Árpád: Versbe írt szavak. (2011)

Kovács Gábor:  A szó kényszerhelyzetben. Bevezetés Gárdonyi regénypoétikájába. (2011)

Ladányi István: Hősök, terek. Identitáskérdések és térproblémák közép-európai regényekben. (2012)

Ladányi István: Eresszai észrevételek. (2013)

Kovács Árpád: Az irodalmi esemény (2013)

Szitár Katalin: Hiány-jelek. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetéről (2013)

Horváth Géza: Testiség és nyelvi tapasztalat Mihail Bahtyin irodalomelméletében. A megtestesüléstől a groteszk testig (2014)

Szávai Dorottya: Egyenes Labirintus. Komparatisztikai tanulmányok (2015)

 

     

2. Tanulmánykötetek

A szó poétikája. (1999) - Szerk. Kovács Árpád

A szótól a szövegig és tovább… (1999) - Szerk. Kovács Árpád 

A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére. (2004) - Szerk. Szitár Katalin 

Puskintól Tolsztojig és tovább… (2006) - Szerk. Kovács Árpád

Pannon tanulmányok I. (2010) - Szerk. Horváth Géza

Bagoly Almanach. (2011) - Szerk. Kovács Gábor

Pannon tanulmányok II. (2013) - Szerk. Kovács Gábor

Pannon tanulmányok III. (2013) - Szerk. Kovács Gábor

Esemény és költészet. (2014) - Szerk. Szitár Katalin, Molnár Angelika, Kovács Gábor, Selmeczi János, S. Horváth Géza

A tudomány kultúrája (2015) - Szerk. Szitár Katalin, Papp Sándor, Kovács Gábor

Bakhtin - 120 (2015) - Editors: Geza Horvath, Slobodanka Vladiv-Glover

De l'écriture et des fragments (2016) - Sous la direction de Peter Schnyder et Frédérique Toudoire-Surlapierre

Identités des genres littéraires dans la tradition européenne. (2017) - Sous la direction de Frédérique Toudoire-Surlapierre et Dorottya Szávai

Műfaj és komparatisztika. (2017) - Szerk. Szávai Dorottya, Z. Varga Zoltán

 

   

3. Konferenciakötetek

A regény nyelvei. Az első veszprémi regénykollokvium. (2005) - Szerk. Kovács Árpád 

A regény és a trópusok. A második veszprémi regénykollokvium. (2007) - Szerk. Kovács Árpád 

Regények, médiumok, kultúrák. A harmadik veszprémi regénykollokvium. (2010) - Szerk. Kovács Árpád

Regényművészet és íráskultúra. A negyedik veszprémi regénykollokvium . (2012) - Szerk. Kovács Árpád és Szitár Katalin

Bakhtin - 120 (2015) - Editors: Geza Horvath, Slobodanka Vladiv-Glover

De l'écriture et des fragments (2016) - Sous la direction de Peter Schnyder et Frédérique Toudoire-Surlapierre

 

   

4. Fordításkötetek

A szó poétikája. (1999) - Szerk. Kovács Árpád, ford. Hermann Zoltán, Hetesi István, Horváth Géza, Sándorfi Edina, Szilágyi Zsófia

Poétika és nyelvelmélet. Válogatás A. Potebnya, A. Veszelovszkij, O. Freidenberg elméleti műveiből. (2002) - Szerk. Kovács Árpád, ford. Hermann Zoltán, Horváth Géza, Horváth Kornélia, Molnár Angelika, Szitár Katalin   

Kultúra és intellektus. Jurij Lotman válogatott tanulmányai a szöveg, a kultúra és a történelem szemiotikája köréből. (2002) - Szerk., ford. Szitár Katalin

Poppea fátyla. Jean Starobinski válogatott irodalmi tanulmányai. (2006) - Szerk. Szávai Dorottya

Fejezetek a francia irodalomelmélet történetéből. (2007) - Szerk. Szávai Dorottya

A diszkurzus hermeneutikája. Paul Ricoeur válogatott tanulmányai. (2010) - Szerk., ford. Kovács Gábor.

 

Könyvek